AnnonsMarknan v12
P. 1

Annons- Markna’n
EN DEL AV GOTA MEDIA Årg. 42 • Onsdag 23 mars 2016 • Vecka 12 DIN LOKALA TIDNING
annonsmarknan.se
Olsfors • Töllsjö Hindås • Hällingsjö Härryda • Rävlanda Hyssna • Sätila Hedared • Sandared Sandhult • Sjömarken
Nästa nummer utkommer 6 april
Erbjud. gäller t.o.m. 31/3 2015 Begränsat antal Trisslotter. Erbjud. gäll e r t .o . m . 3 1 /3 2 0 15                                 Begränsat antal Trisslotter.
Nisotymvähra
nV-tab
fflöera
        
tyvär
    
           
Erbjudanden från Klubb AnnonsMarkna’n Sid 14
Nytt förslag
Moderata politiker vill bygga ut Bollegården.
Sid 6
Ljudupplevelse
Ny utställning på Galleri Odinslund för de minsta barnen. Sid 10
r
 i rn
re
70
 
 3 
o
rr e e
ei drabgo
n
oTjrl
j ka
abonnemang.
 
   K a n a l pa a bk eot nf rnaånbemo n a an b e g om . n a an n be g mo .n a naebgmo. naanbgeom. nannegm. ang.
abonnemang.
 
b
jtktaT
doenln
Befolkningen ökar i Bollebygd
Sid 8
AnnonsMarkna’n Boxen är redo            
 
  
/mån
Boxen är redo för a
 
sen
 nS gp a
asetenatsjseätnenaststsjeätnernnastasjtäetepenrnnåstastajseäetpnrenåastatsjetäpernåtsajtäepnrå
e
fte
rf
rip
 
  
n
s
i lj j
t
 
   
     
   
 
   
     M     
          
 
o
    
           ’
      
raavrkinHDaHD’nM
      
Annons-
                  An non s-    
    
a
Galet bra påskerbjudande 24-27 mars!
      
 
      
70
 a 
 v 
  i
f o rs  kanale r v
 
      
             
        
      
Till alla
h
uo
 
 
 
ush
Byt fritt – Vi har kanalpaket från 198 kr/mån!
 
från 198 kr/mån!
 
 
Du provar Familjepaketet kostnadsfritt de första Du prova6r FmaåmnialjedpearnkeatoecthkoCsMtnoardesSfrpitotrdt,eFfiölmrs&taSerier de
6 månadeförnrsatoac3hmCåMnoardeeSrpnoa.rTt,oFtialml a&vtSaelsriteidr däer 30 månader
 
 
      
e
t
n
r
p
delas ut till
alla hushåll i: mar k n  a d e n  s å s o  m   H  D  ,       
n
Fa m t
asetenatsjseätnenaststsjeätnernnastasjtäetepenrnnåstastajseäetpnrenåastatsjetäpernåtsajtäepnrånstaerpnåa
e p ä a k
C e M o
Fea rmi o
oC n
m r e a
d F a i lr m
 
 
 
id lj j
e Mn eo 
n
e np
S p a
 eo tr v t i, 
ä la ö k
pe e tre s atb+ t
f
 ri e 
 p
 
 
 
första 3 mvaårnavd2e4rnbae. tTaoltanl davet. aGlöstrisdiänrg3e0t bmyåtneaadvekranalpaket
 
 
a
 
 
ö
l
 
l
  
 
   
 
r
a
a
d
n
  
  
T
       
å
 
ll i
T
 
 
  
  
 
p F i l m
månadskostnad av 3 1 9 + 4 4 0 k r .  L ä g s t a t o t a lk o s t -     
n e te s t + t
å
s
r re n
o r t , 
 & S e r i e r t i l l e n                         
 
 
 
l
 
l
e
B
o
                          
  månadskostnad av 319+440 k r. L ä g s ta to t a lk o s t-                  
marknadenad 4752 kr. Gäller vid nytecknande av abonnemang nad 4752 kr. Gäller vid nytecknande av abonnemang
   
n 3 -2 s
s
 
,  i f  t  6  9  5   k  r  .  V  ä  r  d e                                       m      a   r  k m   n a a r d k m e n n a a r d s k m å e n s n a a o r d s mk å me n s n H a a o d D r s m mk å e , n s n a H o a r s D md k å , n e s H n a o d D ms e , å n s H o D s m å , s H o mD ,
2
1 6
7 /3 å 2 0
o . V m ä rd e s
H t a r D
    
  
Töllsjö prisas                                       VIKT                                        
G
utmärkelse
Ns s 
   CT
N
I
R
    MI
K k  
Ra  nIaNlVeGrIKfVDrTiItIKVtIGiTII3KVITIGmNTAIKåIVFLInGNT-OaITKVIdFIGReVNTIOrMK.FIRGNTOAMIFTIGRNOAIMOIFTRNAONIMOFTR
 D  eI
Fu  t 
    
t
k
Oo  m 
Ma  ll aA
    
      
a
d
 
 
   
xeBnoäxreBnroeäxderoBnrofeöäxdreroBnraeofläöldxaroeBdranoefelöxldäarerondarfleöäldarodraelefldöaordafeöllar ad
å
s
  
senaste                                     
varav 24ebfetearlafnridpe.rGioödrseinlgöeptebryateboanvn k ea mn aa lpn ag kee tt v id a r e m e d  
  
 
 
 
 
 
 
 
e
B
o
 
 
 
                   
n
Ta mTe
  
                       
  
Sid 9    
kanaler fritt i 3 månader – dessutom bjuder
r i
  
 
                   
 
                          Kanalpaket från
 
                     
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
     
 
 
                     
 
 
Smart robotklippare för den      s tö rr e t r ä d g å r d en .       
 
                     
 
 
                  
 
 d
  a
 r i s 1 9 .9 0 0 : -       
 
 
 
 
 
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
198 kr
  
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i 
 
 
 
 
 
 
                    
 
  
 
 
 
 
 
 
 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 o r 
                                                                          
 
 
 
 
 
  
    
  
vi på både hD-box och startavgift!   
 
 
 
  
 O 
f
adsfri för efnö
 
 
   
  
 
 
 
 
a
m
 
                           
  
 
                    
                          
  
ö
  
 
         
     
           
 2 3 
    
      
rv
r a
 
                     
 
 
 
  
  
 
                                                                           
 
 
 
 
 
Vecka 12 • Årgång 40
udlBsao•hllHeålabullylthTagi
  a
  2
 e s 
                                                                       
                              
 
 
 
 
       a b o n na bemo n a an b e g om . n a an n be g mo . n a n na ebg m o. na a nb geo m.nannegm.ang.
 
 
 
 
    
 
                     
 
                       
 
 
  u t o c l ip 5 2  0            
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 .
-
 
 
 
  
 
 
en in
 
     
 
r
e
 
 
 
 
 
                     
  
 
  
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 je 
 
 
 
                      
      
 
 
 
 
  
 boxarinstalleradochklarför0krnärniväljerattuppgradebraoxearrbtiolnlxsfatrarablmiolnex tsr aitad rab de lioln no exs scrat ahdar dbilki glnoeoliasxrtctrahabdlfr-lökoTlioenrlxVarcs0arhtrdakfköilrnolreansc0rtäharfkdlkölnrelroainr0cvraähädfkrölrknjorelnica0rvähraärkfktlröntjlernia
   
 
 
 
 
 
 
 
198 kr
 
 
 
 
 
  
 
  
kostnadsfri
f
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A 
 
 
 
                  
 
 
Smart robotklippare för den
 
  
  
 
 
 
        
 
 
 
 
 
               O  r d  i n a r i e p r i s 1  9 . 9 0 0 : -   
xeBnoäxreBnroeäxderoBnrofeöäxdreroBnraeofläöldxaroeBdranoefelöxldäarerondarfleöäldarodraelefldöa
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
T
 
e
  
 
  
 e m& e S d e r i e r t i l l e n                          
n
k
 
a
m
d
a
   
ö
   
 
 
   
  
r
e
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
o
 
n
s
  
 
 
 
         
M  arkn
Klubberbjudanden!
Se sidan 13 Klubberbjudanden!
Klubberbjudanden! Klubberbjudanden!
Se sidan 13
Klubberbjudanden
Klubberbjudand Klubberbjud KlubbeSrebsjiduand1a3ndenK!lubberbj
KlubbeSrebsijduand1a3nden! KlubbeSrebsjiduand1a3nden!
Se sidan 13
Se sidan 13
Se sidan 13
Klubberbjudan
KlubberSbejsiudadna13nden!
Se sidan 13
Se sidan 13
Se sidan 13 Klubberbjudande
Se sidan 13
Se sidan 13
kanale        
         Galet bra påskerbjuda n d e 2 4 - 27 m a rs!
        
 
      
  
– Om ni ej u p p gr a d e r a t e r d i g i t a l - T V  l ö s n  i n g  d e s e  n  a s t e t v å – å rO e m n – än r Oi d e m ej –tu n npOi up em gjh–urnöapOigdpemetjgirudrn–aaptiaOdpetmetjgrr–usrdaneapOitdigpemeigtrjrarandualt-ipdTgepeVijrtgraudlarölpati-gsTpdeniVgertia                                 
                                    Kooperativet har fått Dessutom alla C Mores kanaler fritt i 3 månader.
                                                                          
                        
 
  
över vilka möjligheter som finns och vad som passar er bästö.ver vöivlkear vömivlökejralivögmivhlökejar tleivm görih lvösk eoja ltrmie gmövr hviföslieknojrtlanmievgsmrihlfosköieoncajthmnleimgsrvfhösoainoejdclmnthisegsovrhfoamisencdothnepmsravoosafmi
Dreombotklippare
a
v
S
   
   
t
i
g
     
a
s
över vilka möjligheter som finns och vad som passar er bästö.ver vöivlkear vömivlökejralivögmivhlökejartleivmgörihlvöskeojaltrmiegmövrhviföslieknojrtlanmievgsmrihlfosköieoncajthmnleimgsrvfhösoainoejdclmnthiseg – Om ni ej u p p gr a d e r a t e r d i g i t a l - T V  l ö s n  i n g  d e s e  n  a s t e t v å – å rO e m n – än r Oi d e m ej –tu n npOi up em gjh–urnöapOigdpemetjgirudrn–aaptiaOdpetmetjgrr–usrdaneapOitdigpemeigtrjrarandualt-ipdTgepeVijrtgraudlarölpati-gsTpdeniVgertianrdlalaögi-tgdTsdneiVeteriranladölsgt-eiTsg
   
                                   
Du får pro v a v å r t p o p u l ä r a s t e  k a n a l p a k e t  
                                 
  
      
l
aev
   
i
p
miafan
    
lgl
hxaärr
g ka
 
 
rmtoyäNmVkaegrni-avtradgntshtnyeboiedaTgfvjomtlmarVbaäkianled-alroahtvandtarneynxtabeigregvfTrmoiltajäbhVaeinalkdaroatl-vnrdanatarxenibgTgfrfmäjloVaehtibrkadnla-raolafvanöredxbngeikrfefoämltahigeblnradnlaraonlfa
p
   
Du fåk ro ps trn o av ad sv få r i t ttp io 6 p um lä år na as dte e rk as na am l pt a kl lea tC  M o r e s 
 
a
 
                                 
    
r
 
  
e
  
k o s tn a d s f r i tt i 6 m  å n a d e r s a m t a l la C  M o r e s     
    
      
    
Ni som har ett TV-abonnemang idag har flera kanaler och tjNäni sotemNrishsoaomrmNeint hsit oa sT rm oN V em i- hta stakobTrumoVNen-ithdnatsaebeoTrmoNmVeni-atanshtnboeaTgomrVined-ahantantabegTrmohVeindat-natarebgTgfm
 
   
 
amnmalearl.o(cDhetjtNäani gsoätemlNlretisyhrsovaoämärvmNrertint nhysiet ova sjeT räm oN krV rema itm-r htay sn
n ta
TV:n.) Detta trots att ni betalar för dessa kanaler och tjänsteTrV. :n.)TDVe:nt.tT)aVDt:er n o t . t Tt) as D V at :erntot.t)tnaTsDiVtaebr:tnotet.tTta)nsaVDital:arbnetortet.t)tftnsaöaDiarltebatrdtretotetfntasaösistlrabaradotrekte
del
av
ifa
ll
e
Playtjänst och HD-kanaler ing
 
Vi har därför tagit Bfryatmfriettt–eVrbi hjuadr akanndaelpdaäkrent i får en av
m
boxar installerad och klar för 0 kr när ni vä 
 r a t t u p p g r a d e br  ao x e arrbtio ln lx s fat r ara b lmio lne x ts r aitad rab de lioln no exs scrat ahdar dbilki glnoeoliasxrtctrahabdlfr-lökoTlioenrlxVarcs0arhtrdakfköilrnolreansc0rtäharfkdlkölnrelroainr0cvraähä
r bo
x är
för
ga
Vi på Linds Radio och TV tycker att det är en självklarhet attVmi paånVLsiknpadåksV
24 april kl 18.00, hos Per-Olof Persson,
senaste tekniken inom robotgräsklippare.
Vi på Linds Radio och TV tycker att det är en självklarhet attVmi paånVLsiknpadåksV
 
            
 år 
 
mmal. (Detta gälletyrväävrertnyevjeäkrratmryn
tyäkagravrdgtnyeiedfvjtlabaäkallroatvdreynxeirevfiltajäbalkrolvrdaxeenirfäjlatbrkalaolfvaöedxnirefätagblralaolfdvmöxeeriämflbgaraoalfvllömx.eir(färmD
kanaler fritt i 3 månader – dessutom bjuder    
Vi demonstrerar tillsammans med Stiga den
             
vi på både hD-box och startavgift!     senaste tekniken inom robotgräsklippare.    
Vi demonstrerar tillsammans med Stiga den
 
 
 
asiVLoRsin
 
 
 
  
  
                 
 
 
  
 
                 
 
 
 
större trädgården.
 r 
 n 
e
 
t
  
 
 
 
 
          
          
 
  
 
 
        
      
 
 
 
 
              
 
 
             
     
TV:n.) Detta trots att ni betalar för dessa kanaler och tjänsteTrV. :n.)TDVe:nt.tT)aVDt:er n o t . t Tt) as D V at :erntot.t)tnaTsDiVtaebr:tnotet.tTta)nsaVDital:arbnetortet.t)tftnsaöaDiarltebatrdtretotetfntasaösistlrabaradotrektetfasnöasnsliarabtdrtlekefntaösraisnrolb
kunna användDaridfteskäkaenratlvemr oecdhostjlaägnbsatrerljusdomochmbailnd.som kundkbuentnalakauarnfönvkraä.unandnnavkaädunaendnknvaaäkdnaueadnlkeavnakräadnunoeandcnlkhnaevartdänjoaäenacndlkhevsartätnedjonäarecdnlsheaksor
 
kunna användDaridfteskäkaenratlvemr oecdhostjlaägnbsatrerljusdomochmbailnd.som 
24 aSprkial tktel 1g8å.r0d0s,vhäogsePne1r7-O, BlooflPleebrysgsodn. ,
 
 
                         
 
 
k
     
 
 
           
 . år 
 
 
     
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 l 
 
 
 
 
  u
 
             /mån        
 u 
 t o c l ip 5 2 0                            
 
  1 7 .9  0 0 :-                  
 
 
 
1
7
9
0
d
a
n
o
   
 
0
:
n
  
n
s
  
  
n
e
  
  
e
o
n
i
  
  
n
n
s
e
 
 
  
 
 
  
  
 
LuRinpand
 
e evjtädak 
 
ahlålallThilulBosahllelåablyTlhgil an M
 
vlanda • Olsfors • OTölsllfsojrös•OHTilönslfdlosårjöss•OHTHölisänlfloldslijrånösgs•s•jHöTOHöin•älsldslfHlojåiönärsgsr•r•s•yjOHödHTilanäsö•fdlol•lHisånrjsäRsögär•s•r•vyjöldTHaHöaä•nilnldslH•dijnaöäåRgrs•ärsyjv•öHdlaHia•näd•dH
   
då
 
  
 
tardnynebv jl
    
 
 
asiVLoRsin
 
  
   k o  n  s u l t a ti o n  s må ba jr ukm dn aea r rdkm e nna ardskmåensnaordsmkåmensnHaodDrsmkåe,nsnaHoarsDmdkå,nesHnaodDmseå, nsHo 
ta v g
                     k o n s u l  t a t i o n  s å  b j u  d er konsku
Bollebygd • Hultafors 3D och V i a  p l a  y  .                    3D o3cDh Vo3icaDhpVola3icyaDh.pVolaic3ayhDp. Vloa3icayDh.polVaciyah.pVlaiayp. l HD-box 2699 k r.                        v i  e r  p  å  e n  T r isslott!
2 3 -2 7 /3 2 01 6 . V ä rd e s t a r ta v g if t 6 9 5 k r . V ä r de                          H D - b o x 2 6 9 9 k r.                             
3D och V i a  p l a  y  .                    3D o3cDh Vo3icaDhpVola3icyaDh.pVolaic3ayhDp. Vloa3icayDh.polVaciyah.pVlaiayp. lay.                         v i  e r  p  å  e n  T r isslott! vi ervp
                                         
L Vi hjälper dig med dagens LiLnidLnsi                                     V i hjälper dig med dagens
                                                        
Made for you Made for you
   S t a t i o n s v . 1 , B o lle b y g d                        VSithatjiäonlpsveS.r1ta,dtBiioognllsemvSb.ty1eag,tdiBoonlslevS.bt1yag,tdiBoonlslevb.Sy1tg,adBtiolnlesSbv.ytag1t,dioBnosllve.b1 Stationsv. 1, Bollebygd VSithatjiäonlpsveS.r1ta,dtBiioognllsemvSb.ty1eag,tdiBoonlslevS.bt1yag,tdiBoonlslevb.Sy1tg,adBtiolnlesSbv.ytag1td,ioBnosllve.b1y,gBdollebygd
                                     
dagens och morgondagens
 w w w . l in d s ra di o tv .s e                                                            
www.lindwsrwawdi.olitnvd.wssewrawd.ilointvd.wsewrawdi.olitnvd.swerawdwio.ltivn.wsdeswrawd.liiontdv.sreadiotv.se
                          
Andreas 0707-28 51 71 Andreas 0707-28 51 71
IngemaIrn0g7e0m7a-2r80750177-028 51 70
Öppet:
Jan 0707-28 50 71 Jan 0707-28 50 71
  
JanLö0r7d071J-a02n8-105370.07J1-a2n8057007J1-a2n8 JanLö0r7d071J-a02n8-105370.07J1-a2n805700L7åJ1-an2n8gf05r70e0d7a1-Jg2a8ns5t0ä07n07gJ71ta-2n805707-128 50 71
inds Linds
LiLn
och morgondagens teknik  T e l 0 3 3 -2 8 5 0 7 1                              och morgondagTenl 0s3t3e-2kT8neil5k03731-2T8el503731-2T8el503731-28Te5l003731-T2e8l 500337-1
Tel 033-28 50 71 Tdela0g3e3-n2Ts8el5o0c373h1-2Tm8el5o0r3g731-o2Tn8edl50a03g731e-2n8Tse5l003731-T2e8l 500337-128 50 71
 w w w . l in d s ra d io tv .s e                                 www.lindwsrwawdi.olitnvd.wssewrawd.ilointvd.wsewrawdi.olitnvd.swerawdwio.ltivn.wsdeswrawd.liiontdv.s
 
 
 
 
 
 
 
eopadcdåphsiåLVoRTioinoaVpcdchåthsiVyoLRcTiikoapVnecdådthrisyLoaTciRtnokVtadecdthrsyeiaoTRcttkVaoätedrcdtrihy
 
 
t e 
ta-ridthdnaytnseaebev 
akobevTjtrumädoaVNke
LuRinpand
 n d kb uen tna laka uar nfön v kraä. una ndn navka ädun ae ndnkn vaaäk dnauea dnlkea vn akräadn unoeandcnlkhnaevartdänjoaäenacndlkhevsartätnedjonäarecdnlsheaksoratdmejonäercanmkshlseoatrmnenjäoras                     
 
  
Playtjänst och HD-kanaler ing 
Vi har därför tagit fram ett erbjudande där ni får en av markVniahdaerVndisäharafbrVösdirohätlarufgrVtöidibrthätfrarasaftrgöVamdirtidäthefirargtafagtVöirmtieirtdarhtlfäeb-arartajgrftumöidedträrafetbrnatafjtdögumeridtrtaedbfanträjgta
Skattegårdsvägen 17, Bollebygd.
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                      
                     
            
 
 a r kV n i ah d ae r Vnd i säh ara fbrV ö s diro h ätl arufgrVtöidibrthätfraras af trgö Vam dir tid ä thef irargt afagt Vöirm ti eirtda rhtlfäeb-arartajgrftumöidedträrafetbrnatafjtdögumeridtrtaedbfanträjgtaudrimedetnrafibdernfjaätåudtmrrdenear 
 
 
 
 
 
  
 
då
 
  
 
 
 
Öppet: Vard. 10-18. Lunchstängt 13-14.
Öppet: Vard. 10-18. LunchtÖespktäpneigkt:t 13-14.
teknik Öppet i PÅSK:
Vard. 10-18. Vard. 10-18.
7
  
 
 
eopadcdå phs iåL VoRT i oi noaV pc dc håt hsiVyoLRcTiikoapVnecdådthrisyLoaTciRtnokVtadecdthrsyeiaoTRcttkVaoätedrcdtrihyeoacntTtkotäVsecdrjrhäteyalTtvnctVktä
 
 
Andreas 0A7n0d7re-2a8s A05n71d07r7e1-a2s8A057n10d7re1-a2s8 05A71n07d71r-e2a8sA50n17d07r71ea-2s805710 Andreas 0A7n0d7re-2a8s A05n71d07r7e1-a2s8A0P57nå10ds7rke1-a2s8ft0o5A71n07d7k1r-le2a18s0A5-0n17d307r71ea-2s8057107-128 51 71
Öppet: Öppet: LunLcöhrsdtaägnLeguntn1cdh3e-sn1tä24n6. gatp1ri3l -h1a4r.butiken
Lördagen den 26 april har butiken
Ingemar 0In7g0Ine7mg-e2am8rI0a5n7r1g0e0I7n7m70g-0a2e7r8m-I02n5a78g1rA0eI0757nm70-1gn2a0ea78r7mn0-5Ida27n1r8a0g7Ig70en50-7mg1p20ea8å7mrsI0-5n02ka1g78re070m570I7n1-a02gr78e0-m57210a87r7I5n-021g78e07m5701-a2r7805710 Vard. 10-1V8a. rLdu.n1c0h-s1tä8n. gLtu1n3c-h1s4tä. ngt 13-14.
stängt pga utbildning. stängt
Din uppDlienveulpspelievcenlsteruimc,eBnotrlluemby,gBdollebygd Lörd 10-13L.örd 10-13. Din uppDlienvDeuilnpsDpeuliepni vpcDuelipelnsvpDteerluieunlipsvmc
Lörd 10-13. Lörds1t0ä-n1g3t.pgautbildning.
0570071-
J2a8
n
50707J71
M
uifdBlolsor•haslleåHllbulalyTltgia hldBlf
a-
2n
8
05707
M
DIN LOKALA
TIDNING! DIN LOKALA
DIN LOTD DIN
TIDNING!
TIDNIN TID
Affären i
DfremitotaiveStitgahsalvår!
h u s h å 
 T
ällin
ll i B o
gs
jö
•H
l le b yg
Bo
luls
l
 d • H u
 ah låla l lThilu lBosa hllel åablyTlhgiludlBsao•hllHeålabullylthTagi uifdBlolsor•haslleåHllbulalyTltgiahldBlfuoa•rslslhleHlaåbuyltlhgaiudfoBs•rohslHåleulb
leb
ä
rry
yg
d
a
•
Rä
d
•
H
u
lta
fors
 
                                                                  
 l ta
        Vecka 12 • Årgång 40
Till a lla                                    
 
fritt i ett halvår!
 
 
 
        
                                     
• Olsfors • Töllsjö • Hindås • H
Hyssna • Sätila • Hedared • Sandared • Sandhult • Sjömarken Hyssna •HSyästsilnaa••HSeyäsdtsainlarae•d•H•SyeäSsdtasialnarade•ad•Hre•SHeädySdtsa•ialsanrnSeda•adan•Hr•deyShdSdsäuasa•tlnitlraeSd•ada•Snr•jeHSdödähemStaud•iallnatrSdkr•ae•eadnSnrHejdö•edhmdSu•altrnSre•kad
  
  
 
 
 
 
 
 
 
• Olsfors • Töllsjö • Hindås • Hällingsjö • Härryda • Rävlanda • Olsfors • OTölsllfsojrös•OHTilönslfdlosåjröss•OHTHölisänlflodlslijrånösgs•s•jHöTOHöin•älsldslfHlojiåönärsgsr•r•s•yjOHödHTilanäsö•fdlol•lHisånrjsäRsögär•s•r•vyjöldTHaHöaä•nilnldslH•dijnaöäåRgrs•ärsyjv•öHdlaHia•näd•dHlålaiäRnsrägr•yvsdljHaöaän•ld•liHnaRgäsrvrj
                          T i sd a g 1 8 m a r s 2 0 14
Hyssna • Sätila • Hedared • Sandared • Sandhult • Sjömarken Hyssna •HSyästsilnaa••HSeyäsdtsainlarae•d•H•SyeäSsdtasialnarade•ad•Hre•SHeädySdtsa•ialsanrnSeda•adan•Hr•deyShdSdsäuasa•tlnitlraeSd•ada•Snr•jeHdSödähmeStaud•ialnatrSdkr•ae•eadnSnrHejdö•edhmdSu•altrnSre•kadeSnanj•dröehmSdual•ntrd•kSeaSnrnjeödmh
                                                                   
G
I
N
F
  
                                     
                                    VIKT                                        
I
O
R
M
A
T
                                  
TIIKVITIGNTAIKIVFLIGNT-OITKVIFIGRVNTIOMKFIRGNTOAMIFTIGRNOAIM
I
O
                                                                         
  
   
   
  
    
 
   
N
K
 
  
  
R
  
I
N
  
V
 
G
I
 
 
K
 
VD
i ll
 a ll a 
T
I
 
IKVI
Thi 
G
luls
G
ill
a
 
Tisdag 18 mars 2014
lla
Thi


   1   2   3   4   5